Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Lenf Nodu

Lenf nodu, çeşitli nedenler yüzünden vücudumuzda oluşan bezelere verilen isimdir. Bunlar dışarıdan gelen mikro organizmalara karşı vücudun savunma mekanizmalarıdır. Vücutta çeşitli bölgelerde lenf nodu meydana gelebilir. Boyunda, kasık, kulak bölgesinde, koltuk altı, karın içi organlar, dirsekler, göğüs boşluğu gibi bölgelerde lenf nodu olab...

Schmorl Nodül

Schmorl Nodül, İntervertebral disk dokusu içinde bulunan nucleus pulposus bölgesinde bulunan kıkırdaktan ve kemikten oluşmuş olan end-plate geçer ve vertebranın kemik dokusu içine doğru bir tür herniasyonudur. Bu duruma fıtıklaşma denir. Schmorl nodül de genellikle herhangi bir şikâyet belirtisi olmamakla birlikte bazı durumlarda kişide bel ...

İzoekoik Nodül

İzoekoik Nodül, Tiroit bezi üzerinde tespit edilen kitleleri tıp dünyası nodül olarak isimlendirir. İzoekoik nodül de bir çeşit nodül türüdür. Bu nodüllerin tespiti, doktorların uyguladığı muayene ve boyun kısmında yapılan görüntüleme yöntemleri ile belirlenir. Yapılan araştırmalar tiroit nodüllerinin kadınlarda daha çok olduğunu göst...

Solid Nodül

Solid nodül, vücut içerisinde bulunan tiroit dokusunun farklı şekilde içerisinde yapılanmalar meydana gelmesiyle solid nodül meydana gelir. Bazı nodüllerin içerisinde sıvı oluşurken, büyüklüğü değişkenlik gösterir. Bazen de oldukça küçük yapıda yer alan solid nodül bazıları ceviz büyüklüğüne ulaşır. Nodülün gerekli araştırılmasının ya...

Hipoekoik Nodül

Hipoekoik Nodül, halk arasında tiroit nodülü olarak bilinmektedir. Hipoekoik nodül yani tiroit nödülü, tiroit bezinde oluşan bölgesel şişliklere verilen isimdir. Daha çok yetişkin bireylerde görülür ancak az bir sıklıkta olmakla beraber çocuklarda da görülebilir. Toplumda görülme insidansı yüksek bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık tiroit bez...

Hipoekoik Solid Nodül

Hipoekoik solid nodül, Türkçe adı ile insanlarda tiroit bezlerinde meydana gelen nodül anlamına gelmektedir. İnsanlarda hormonların ve diğer sıvıların salgılanmasını sağlayan bu tiroidlerde meydana gelen nodüller, bu hastalık çerçevesinde incelenmektedir. Tiroit bezlerinde görülen bu nodül hastalığı, bölgede birçok farklı belirti ile ortaya ...

Kalsifik Nodül

Kalsifik nodül, Akciğer nodülü olarak da bilinir ve birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle yetişkinlerden sonra ortaya çıkan bu durum yetişkinler ve yaşlıları etkisi altına alarak etkiler göstermektedir. Özellikle son yıllarda kalsifik nodül sorunları daha da artarak sorunları ortaya çıkmaktadır. Farklı ülkelerde yapılan ç...

Nodül Ameliyatı

Nodül Ameliyatı, Nodül oluşumları tiroit bezi içinde gerçekleşir. Tiroit bezi vücut için oldukça önem teşkil eder. Özellikle vücut metabolizması üzerinde önemli etkisi olan tiroid, tüm hormonlarını olması gerektiği şekilde salgılanmasına yardımcı olur. Bu hormonlar metabolizmanın çalışma hızını belirleyen ana unsurdur.Nodül ...

Kistik Nodül

Kistik nodül, içerisinde sıvı veya kan bulunduran portakal veya ceviz boyutundaki şişliklere denir. Kontrolü en iyi yapılabilen kistik nodül tiroit nodülüdür. Kistik nodüllerin kanserleşme ihtimalleri çok düşüktür. Doktor teşhis koyduktan sonra özellikle bu nodülde kanserleşme eğilimi olup olmadığına ve nodülün aşırı hormon salgılayıp...

Kötü Huylu Nodül

Kötü huylu nodül, Boyun bölgesinde bulunan tiroit bezi oldukça önemli bir organdır. Çünkü vücuda iyot salgılayarak vücudun hemoiztazisinin yani vücut dengesinin ayarlanmasına yardımcı olur. Tiroit bezinde meydana gelen nodüller iyi ya da kötü huylu olabilir. Kötü huylu nodülün meydana gelmesi sonucunda çok büyük problemler sorunlar meydana g...

Ses Tellerinde Nodül

Ses Tellerinde Nodül, Ses telleri üzerindeki küçük nasırlanmış yapıya ses teli nodülü adı verilir. Gırtlak yapısından dolayı kadınlarda daha fazla görülür. Kişinin yaşına ve cinsiyetine bağlı olarak oluşan nodüllerin farklı sebepleri vardır. Örneğin bayanlarda görülen nodüllerden farklı olarak erkeklerinki genellikle patolojik nedenlerden do...

Subplevral Nodül

Subplevral Nodül, akciğerin visseral ve parietal adı verilen iki plevrası (Zar demektir) arasındaki boşluğa subplevral boşluk denir. Bu alandaki oluşan nodüllere de subplevral nodül denmektedir. Bu nodüllerin; 1 cm'den daha küçük olanlarına küçük nodül, 3 ile 7 mm'den arasında olanlarına mikronodül, 1-3 cm arasındakilere büyük nodül ve 3 cm'...

Kolloidal Nodül

Kolloidal nodül; bir veya birden fazla meydana gelebilir. İyi huylu nodüllerdir ve tiroit nodüllerinin çoğunluğunu meydana getirmektedir. Büyük boyutlara kadar ulaşmasına rağmen tiroit dokusunun dışına çıkmamaktadırlar.Kolloidal nodülü olup olmadığı ancak gerekli araştırmalar ve biyopsiler sonucu tanımla...

Akciğerde Nodül

Akciğerde nodül, çapı 4 cm yi geçmeyen bazen bir enfeksiyonun kalıntısı, bazen iyi huylu akciğer tümörü, bazen de vücuttaki diğer organlardaki kanserin akciğere yayılmasıyla oluşan lezyonlar için kullanılan bir terimdir. Akciğerde nodül halk arasındaki tabiriyle akciğerde leke olarak bilinir. Bu nodüllerin değerlendirilmesi için bazı kriterl...

Nonspesifik Nodül

Nonspesifik Nodül, genel olarak primer yapıdaki bir tümörün hematojen yayılımı sonrasında ortaya çıkar. Tipik olarak artel kan akımları dağılımına uygun bir şekilde orta ve alttaki akciğer alanlarının periferlerine yerleşen çok sayıdaki düzgün yüzeyli, sınırları belirgin bir şekilde olan nodüller içermektedir. Bu tür nodüller bazen top gülle...

Midede Nodül

Midede Nodül, Midenin iç kısmında mukoza adı verilen yerde oluşan kitlelerdir. Genellikle polip olarak da bilinir. Çok fazla rastlanan bir rahatsızlık değildir, nadiren görülür. Çok net belirtileri ve şikayetleri bulunmaz. Genellikle farklı bir hastalığa bağlı olarak oluşan şikayetlerde mide içi tarama yapıldığı noktada görülür. Bu taramalar...

Parankimal Nodül

Parankimal Nodül, tiroit bezindeki dokuların hasar görmesi sonucu ortaya çıkan hastalık durumudur. Trioid bezlerinin vücut sağlığı için önemi oldukça fazladır. Şöyle ki; kalbin doğru çalışması, vücut ısısının dengelenmesi ve tansiyon durumunun kontrol altında tutulması gibi durumları gösteren hormonları üreten bezlerdir. Trioid bezleri iki a...

Nodül Büyümesi

Nodül büyümesi, tiroit bezinde, oluşan anormal doku büyümeleri nodül olarak adlandırılır. Nodüllerin bir kısmı el ile dokunulduğunda hissedilebilen boyuttadır. Ancak el ile saptanamayan ve çeşitli tarama yöntemleri ile ortaya çıkarılan küçük nodüller daha sık görülmektedir. Nodüllerin sık görülme oranı kadınlarda erkeklerden daha fazla ...

Nodül Çeşitleri

Nodül Çeşitleri; tiroid bezinin içinde yer alan normal tiroit yapısından değişik bir yapıdaki yumru şeklinde veya leblebi hatta portakal büyüklüğünde olabilen anormal doku büyümelerine nodül denir. Nodülün bilinen diğer adı nodüler guatr hastalığıdır. Asıl önemli olan konu nodülün kanser olup olmadığıdır doktorlar bu sorunun cevabını merak e...

Karaciğerde Nodül

Karaciğerde nodül, karaciğere yerleşmiş olan ve en çok karşılaşılan tümörlerdir. Çoğunlukla karaciğer dışındaki şikayetlere bağlı olarak yapılan kontrol ve muayene sırasında tesadüfen tespit edilirler. Bu oluşumlarda karaciğer enzim değerleri normal haldedir. Fakat karaciğerin büyümesine ve etrafında bulunan kapsülün gerilmesine sebep o...

Gırtlakta Nodül

Gırtlakta nodül, bireylerde sık olarak görülmektedir. Gırtllakta meydana gelen nodüllerin genellikle çoğu iyi huylu olmak üzere bazıları kötü huylu nodüllerdir. Kötü huylu gırtlak nodülleri kısa süre içerisinde teşhis edilmediği ve devamında tedavi edilmediği durumlarda ölümle sonuçlanır. Gırtlakta oluşan iyi huylu nodüllerin çoğ...

Heberden Nodülleri

Heberden Nodülleri; el parmak eklemlerinin uçlarında meydana gelen kireçlenmelerden dolayı meydana gelmiş yapıya heberdenNodülleri denir. Parmaklardaki heberden nodülleri nadir de olsa otuzlu yaşlarda başlar.Heberden nodüllerinin sebep olabileceği semptomlarParmak ağrılarının oluşması

Nodül Kanseri

Nodül Kanseri, Tiroit hücrelerinin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu, etraftaki dokulara ve başka organlara hızlıca yayılan bir kanser türüdür. Yaklaşık her 20 nodülden biri kanserdir. Diğer kanser türlerine göre kolaylıkla tespit edilebilen nodül kanseri toplumda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Doğru bir tanı ve tedavi ile...

Nodül

Nodül, tiroit bezinde normal dokudan farklı özellikte yumru gibi leblebi nohut büyüklüğünde, bazen de portakal kadar büyük olan doku büyümesine denir. Nodüllerle aynı zamanda tiroit bezi büyümesi de olduğu için bu nodüler guatr olarak tanımlanır. Nodülün kanser olup olmadığı oldukça önemli bir konudur. Bunun yanında fazla miktarda hormon sal...

Soğuk Nodül

Soğuk Nodül, Tiroit bezinde bulunan bir nodülün, soğuk olup olmadığı yapılan sintigrafi tetkiklerinin ardından ortaya çıkabilmesi mümkündür. Tiroit sintigrafi teknesyum 99 adında bir radyoizotop maddeyle çekilmektedir. Yapılan teste ilaç damardan verilerek tiroit bezine doğru gider. Yapılan teste nodül bu maddeyi tutmaz ise, yapılan tiroit s...

Tiroid Nodül

Tiroit nodül: Boynun ön bölümünün alt kısmında bulunan tiroit bezinde ortaya çıkan yumrular tiroit nodül olarak adlandırılır. Tiroit dokusunun içerisinde anormal bir şekilde büyüme ile ortaya çıkan tiroit nodülünün büyük bir çoğunluğu iyi huyludur. Oldukça yaygın görülen tiroit nodülün yok denecek kadar az kısmı kötü huylu olabilir ve...

Sıcak Nodül

Sıcak Nodül, tiroid bezinde bulunan bazen aşırı derece hormon salgılayan bir yapıya sahiptir. Sıcak nodüllerin en büyük özelliği tiroit bezinin içinde tek nodül halinde olabildikleri gibi birden çok da bir arada olabilirler. Sıcak nodüllerin arasında ve tek nodüllerin içinde yaklaşık olarak %5-10 arasında nodüller fazla hormon salgıla...

Nodül Biyopsisi

Nodül biyopsisi, tiroit bezi endokrin bezler içerisinde yüzeysel bir yerleşime sahip olduğu için ve büyük olduğundan dolayı kolay muayene edildiği gibi kolayca biyopsi yapılan bir endokrin organ olma özelliğine sahiptir. Büyük bir kısmı iyi huylu olma özelliğine sahip tiroit nodülleri, teşhis ve tanı aşamasında hastanın öyküsü, fizik mu...

Guatr Nodül

Guatr Nodül, tiroid bezi yalnızca 25 gram ağırlığında olmasına rağmen salgıladığı hormonlar ile büyüme ve gelişmede temel rol oynamaktadır. Tüm vücut fonksiyonlarının düzenleyicisi olarak da adlandırılır. Tiroit bezinin her ne sebeple olursa olsun patolojik büyümesine guatr denir. Ergenlik çağında ve hamilelikte tiroit bezi fizyolojik olarak...

Ses Nodülü

Ses nodülü, Sesin kötü kullanılmasından kaynaklanan nasırımsı yapılardır. Ses nodülleri kötü huylu yumrular değillerdir. Sesin kötü kullanımı sürekli devam ederse, ses nodülleri daha büyüyüp katılaşma gösterirler. Bu durumda mutlaka sesin dinlendirilmesi ve ses tellerinin zorlanmaması gerekmektedir.

Nodül Hastalığı

Nodül Hastalığı; Nodül, Tiroit bezinin içinde farklı bir yapıdaki yumru şeklinde veya leblebi büyüklüğünde olabilen anormal doku büyümelerine nodül adı verilmektedir. Nodül büyüdükçe tiroit bezleri de zaman zaman büyüdüğü için bu hastalığa nodüler guatr adı verilmektedir. Doktor ve hasta için nodülün önemi kanser taşıyıp taşımadığı...

Tiroid Bezinde Nodül

Troid Bezinde Nodül, Troid bezinin içinde normal tiroit dokusundan farklı bir yapıdaki yumru şeklindeki anormal doku büyümelerine nodül adı verilir. Bazen tiroidlerde leblebi kadar bazen nohut kadar nodül olabilmektedir. Bazı kişilerin boğazında portakal kadar şişlik olabilmektedir. Bu nodül şişliği dışarıdan da fark edilmektedir. Halk arası...

 

Lenf Nodu
Schmorl Nodül
İzoekoik Nodül
Solid Nodül
Hipoekoik Nodül
Hipoekoik Solid Nodül
Kalsifik Nodül
Nodül Ameliyatı
Kistik Nodül
Kötü Huylu Nodül
Ses Tellerinde Nodül
Subplevral Nodül
Kolloidal Nodül
Akciğerde Nodül
Nonspesifik Nodül
Midede Nodül
Parankimal Nodül
Nodül Büyümesi
Nodül Çeşitleri
Karaciğerde Nodül
Gırtlakta Nodül
Heberden Nodülleri
Nodül Kanseri
Nodül
Soğuk Nodül
Tiroid Nodül
Sıcak Nodül
Nodül Biyopsisi
Guatr Nodül
Ses Nodülü
Popüler İçerik
Lenf Nodu
Lenf Nodu
Lenf nodu, çeşitli nedenler yüzünden vücudumuzda oluşan bezelere verilen isimdir. Bunlar dışarıdan gelen mikro organizmalara karşı vücudun savunma mek...
Schmorl Nodül
Schmorl Nodül
Schmorl Nodül, İntervertebral disk dokusu içinde bulunan nucleus pulposus bölgesinde bulunan kıkırdaktan ve kemikten oluşmuş olan end-plate geçer ve v...
İzoekoik Nodül
İzoekoik Nodül
İzoekoik Nodül, Tiroid bezi üzerinde tespit edilen kitleleri tıp dünyası nodül olarak isimlendirir. İzoekoik nodül de bir çeşit nodül türüdür. Bu nod...
Solid Nodül
Solid Nodül
Solid nodül, vücut içerisinde bulunan tiroit dokusunun farklı şekilde içerisinde yapılanmalar meydana gelmesiyle solid nodül meydana gelir. Bazı nodül...
Hipoekoik Nodül
Hipoekoik Nodül
Hipoekoik Nodül, halk arasında tiroid nodülü olarak bilinmektedir. Hipoekoik nodül yani tiroid nödülü, tiroid bezinde oluşan bölgesel şişliklere veril...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Lenf Nodu
Schmorl Nodül
İzoekoik Nodül
Solid Nodül
Hipoekoik Nodül
En büyüğü dağ lob orta kesim ayrılırsa yerleşimli uzun aksında 5 6mm capında olculen nodül
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
En büyüğü dağ lob orta kesim ayrılırsa yerleşimli uzun aksında 5 6mm capında olculen nodül
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023