Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Midede Nodül

Midede Nodül

Midede Nodül, Midenin iç kısmında mukoza adı verilen yerde oluşan kitlelerdir. Genellikle polip olarak da bilinir. Çok fazla rastlanan bir rahatsızlık değildir, nadiren görülür. Çok net belirtileri ve şikayetleri bulunmaz. Genellikle farklı bir hastalığa bağlı olarak oluşan şikayetlerde mide içi tarama yapıldığı noktada görülür. Bu taramalar genellikle gastroskopik görüntüleme ile belli olur. Mide nodülleri çok korkulacak bir rahatsızlık değildir. Ancak ilerlemiş aşamalardaki mide nodülleri çok nadir olarak kanserli hücreye dönüşür. Midedeki nodüllerin tıp dilinde polipozis alabilmesi için midede en az 20 polip bulunması gereklidir.

Midede Nodül Çeşitleri ve Özellikleri


Birbirinden farklı özelliklere sahip mide nodülleri vardır. O nedenle her birinin belirtisi ve tedavisi birbirinden farklıdır.

Hiperplastik: Bu tip nodüller daha çok midenin antrumun bölgesinde gelişebilir. Tek ya da gruplar halinde görülebilir. Nodüllerin çapları 1 cm olanlar normal görünümdedir. Daha fazla büyüme göstermez. Kanserleşme olasılığı %2'dir. Mide asidini önleyen ilaçlar ile tedavi edilmesi oldukça kolaydır.

Fokal hiperplazi: Genellikle gruplar halinde ve boncuk dizisi şeklinde görülür. Erkeklere göre kadınlarda daha fazla görülür. Ortalama görülme yaşı 40'dır. Boyları yaklaşık 2-3 cm çapındadır. Bu nodüller nadiren büyüme gösterir ve bazı durumlarda kanama da görülebilir.

Adenoma: Mide nodüllerinin %5-10'unu oluşturur. Kardia bölgesinde dağınık olarak gözlenir. Çapı 2 cm'den büyük olanların neredeyse %50'den fazlası kansere dönüşme riski taşıdığı için endişe edilebilir. Bu tür durumlarda laboratuvar incelemesi ve cerrahi müdahale şarttır. Hastadaki nodül 2 cm'den küçük de olsa ya da cerrahi operasyon geçirmiş de olsa mutlaka senede 1 defa doktor muayenesi gerektirir. Yapılan endoskopik incelemelerde ne zamanki nodül için negatif sonuç çıkarsa o zaman doktor muayenesi 2-3 yıl arayla yapılabilir.

Peutz jeghers sendromu: Üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda sıklıkla ince bağırsak ve kalın bağırsakta rastlanmıştır. Daha az sıklıkta midede görülebilir. Mide kanaması gibi şikayetlerde inceleme yaparken fark edilir. Nodüller bazen büyüme eğilimi gösterse bile çapları 1-2 cm'in üzerine çıkmaz. Hastalık teşhis edildikten sonra senede en az 1 kere doktor muayenesi ve gastroskopi önerilir. Aksi takdirde büyümesi fark edilemeyebilir.

Jüvenil: Çocuklarda görülen nodül türüdür. Mideden sonra sıklıkla kalın bağırsağın rektum bölümünde oluşur. Mukozadaki yapisal degisikliklerin sonucunda ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Nodüllerin yüzeyi çoğunlukla ülserli yapıdadır. Midenin üzerinde mukus ile dolu kistik boşluklar bulunur. Kansere dönüşme olasılığı oldukça düşüktür.

İnflamatuar fibroid: Genellikle 1-3 cm boyutlarında olan lezyonlardır. Görünümü pürüzlüdür. Gastrik nodüllerin yaklaşık olarak %3-4'üne sahiptir. En sık mide ve ince bağırsakta, daha az sıklıkta kolon ve nefes borusunda görülür. Kansızlık hastalığı olan aneminin sebebi araştırılırken meydana gelir.

Gist: Fundusta bölgesel olarak bulunur. Çapı 5 cm'in üzerindedir. Nodülün ortası darbe almış yaralı bir görünüme sahiptir. Kanserleşmiş hücredir. Nodüllerin %80'den fazlası bu kriterlere göre iyicil (Benign) olarak sınıflandırılmaktadır.

Midede Nodül Teşhisi


Midede nodülleri teşhis etmede bazı testler ve uygulanan bazı prosedürler vardır. En çok tercih edilen yöntem arasında endoskopi bulunur. Yemek borusu ve midenin iç yüzü görüntülenir. Endoskopi esnasında şüpheli görülen bölümlerden doku örnekleri alınarak laboratuvarda incelemesi yapılır.

Midede Nodül Tedavisi


Küçük nodüller herhangi bir belirti ve şikâyete yol açmadığı için genellikle cerrahi müdahaleye gerek duyulmaz. Ayrıca bu tür nodüllerin kansere dönüşme riski de oldukça düşüktür. Bu nodüller sadece belirli periyotlarda doktor kontrolü gerektirir. Endoskpik yardımıyla nodüllerin büyümesi böylece kontrol altına alınmış olur.

Daha büyük çaptaki nodüller için endoskopik kontroller sonrası cerrahi müdahale gerektirir. Ayrıca iyicil (Benign) tümörler ilerleyen aşamalarda kötücül (Malignant) tümörlere dönüşebilir. Bu dönüşüme adenom adı verilir. Adenomlar için mutlaka cerrahi müdahale gerekir.
Son Güncelleme : 03.11.2023 10:27:12
Midede Nodül ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Midede Nodül Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Midede Nodül"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Lenf Nodu
Lenf Nodu
Lenf nodu, çeşitli nedenler yüzünden vücudumuzda oluşan bezelere verilen isimdir. Bunlar dışarıdan gelen mikro organizmalara karşı vücudun savunma mekanizmalarıdır. Vücutta çeşitli bölgelerde lenf nodu meydana gelebilir. Boyunda, kasık, kulak bölgesi...
Schmorl Nodül
Schmorl Nodül
Schmorl Nodül, İntervertebral disk dokusu içinde bulunan nucleus pulposus bölgesinde bulunan kıkırdaktan ve kemikten oluşmuş olan end-plate geçer ve vertebranın kemik dokusu içine doğru bir tür herniasyonudur. Bu duruma fıtıklaşma denir. Schmorl nodü...
İzoekoik Nodül
İzoekoik Nodül
İzoekoik Nodül, Tiroit bezi üzerinde tespit edilen kitleleri tıp dünyası nodül olarak isimlendirir. İzoekoik nodül de bir çeşit nodül türüdür. Bu nodüllerin tespiti, doktorların uyguladığı muayene ve boyun kısmında yapılan görüntüleme yöntemleri ile ...
Solid Nodül
Solid Nodül
Solid nodül, vücut içerisinde bulunan tiroit dokusunun farklı şekilde içerisinde yapılanmalar meydana gelmesiyle solid nodül meydana gelir. Bazı nodüllerin içerisinde sıvı oluşurken, büyüklüğü değişkenlik gösterir. Bazen de oldukça küçük yapıda yer a...
Hipoekoik Nodül
Hipoekoik Nodül
Hipoekoik Nodül, halk arasında tiroit nodülü olarak bilinmektedir. Hipoekoik nodül yani tiroit nödülü, tiroit bezinde oluşan bölgesel şişliklere verilen isimdir. Daha çok yetişkin bireylerde görülür ancak az bir sıklıkta olmakla beraber çocuklarda da...
Hipoekoik Solid Nodül
Hipoekoik Solid Nodül
Hipoekoik solid nodül, Türkçe adı ile insanlarda tiroit bezlerinde meydana gelen nodül anlamına gelmektedir. İnsanlarda hormonların ve diğer sıvıların salgılanmasını sağlayan bu tiroidlerde meydana gelen nodüller, bu hastalık çerçevesinde incelenmekt...
Kalsifik Nodül
Kalsifik Nodül
Kalsifik nodül, Akciğer nodülü olarak da bilinir ve birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle yetişkinlerden sonra ortaya çıkan bu durum yetişkinler ve yaşlıları etkisi altına alarak etkiler göstermektedir. Özellikle son yıllarda kals...
Nodül Ameliyatı
Nodül Ameliyatı
Nodül Ameliyatı, Nodül oluşumları tiroit bezi içinde gerçekleşir. Tiroit bezi vücut için oldukça önem teşkil eder. Özellikle vücut metabolizması üzerinde önemli etkisi olan tiroid, tüm hormonlarını olması gerektiği şekilde salgılanmasına yardımcı olu...
Kistik Nodül
Kistik Nodül
Kistik nodül, içerisinde sıvı veya kan bulunduran portakal veya ceviz boyutundaki şişliklere denir. Kontrolü en iyi yapılabilen kistik nodül tiroit nodülüdür. Kistik nodüllerin kanserleşme ihtimalleri çok düşüktür. Doktor teşhis koyduktan sonra özell...
Kötü Huylu Nodül
Kötü Huylu Nodül
Kötü huylu nodül, Boyun bölgesinde bulunan tiroit bezi oldukça önemli bir organdır. Çünkü vücuda iyot salgılayarak vücudun hemoiztazisinin yani vücut dengesinin ayarlanmasına yardımcı olur. Tiroit bezinde meydana gelen nodüller iyi ya da kötü huylu o...
Ses Tellerinde Nodül
Ses Tellerinde Nodül
Ses Tellerinde Nodül, Ses telleri üzerindeki küçük nasırlanmış yapıya ses teli nodülü adı verilir. Gırtlak yapısından dolayı kadınlarda daha fazla görülür. Kişinin yaşına ve cinsiyetine bağlı olarak oluşan nodüllerin farklı sebepleri vardır. Örneğin ...
Subplevral Nodül
Subplevral Nodül
Subplevral Nodül, akciğerin visseral ve parietal adı verilen iki plevrası (Zar demektir) arasındaki boşluğa subplevral boşluk denir. Bu alandaki oluşan nodüllere de subplevral nodül denmektedir. Bu nodüllerin; 1 cm'den daha küçük olanlarına küçük nod...

 

Lenf Nodu
Schmorl Nodül
İzoekoik Nodül
Solid Nodül
Hipoekoik Nodül
Hipoekoik Solid Nodül
Kalsifik Nodül
Nodül Ameliyatı
Kistik Nodül
Kötü Huylu Nodül
Ses Tellerinde Nodül
Subplevral Nodül
Kolloidal Nodül
Akciğerde Nodül
Nonspesifik Nodül
Midede Nodül
Parankimal Nodül
Nodül Büyümesi
Nodül Çeşitleri
Karaciğerde Nodül
Gırtlakta Nodül
Heberden Nodülleri
Nodül Kanseri
Nodül
Soğuk Nodül
Tiroid Nodül
Sıcak Nodül
Nodül Biyopsisi
Guatr Nodül
Ses Nodülü
Popüler İçerik
Kolloidal Nodül
Kolloidal Nodül
Kolloidal nodül; bir veya birden fazla meydana gelebilir. İyi huylu nodüllerdir ve tiroid nodüllerinin çoğunluğunu meydana getirmektedir. Büyük boyutl...
Akciğerde Nodül
Akciğerde Nodül
Akciğerde nodül, çapı 4 cm yi geçmeyen bazen bir enfeksiyonun kalıntısı, bazen iyi huylu akciğer tümörü, bazen de vücuttaki diğer organlardaki kanseri...
Nonspesifik Nodül
Nonspesifik Nodül
Nonspesifik Nodül, genel olarak primer yapıdaki bir tümörün hematojen yayılımı sonrasında ortaya çıkar. Tipik olarak artel kan akımları dağılımına uyg...
Parankimal Nodül
Parankimal Nodül
Parankimal Nodül, tiroid bezindeki dokuların hasar görmesi sonucu ortaya çıkan hastalık durumudur. Trioid bezlerinin vücut sağlığı için önemi oldu...
Nodül Büyümesi
Nodül Büyümesi
Nodül büyümesi, tiroid bezinde, oluşan anormal doku büyümeleri nodül olarak adlandırılır. Nodüllerin bir kısmı el ile dokunulduğunda hissedilebilen bo...
Nodül Çeşitleri
Nodül Çeşitleri
Nodül Çeşitleri; tiroid bezinin içinde yer alan normal tiroid yapısından değişik bir yapıdaki yumru şeklinde veya leblebi hatta portakal büyüklüğünde ...
Karaciğerde Nodül
Karaciğerde Nodül
Karaciğerde nodül, karaciğere yerleşmiş olan ve en çok karşılaşılan tümörlerdir. Çoğunlukla karaciğer dışındaki şikayetlere bağlı olarak yapılan kont...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Lenf Nodu
Schmorl Nodül
İzoekoik Nodül
Solid Nodül
Hipoekoik Nodül
En büyüğü dağ lob orta kesim ayrılırsa yerleşimli uzun aksında 5 6mm capında olculen nodül
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
En büyüğü dağ lob orta kesim ayrılırsa yerleşimli uzun aksında 5 6mm capında olculen nodül
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023